Team Coaching

DOns Team Coaching vindt zoveel mogelijk op en tijdens het werk plaats. Tijdens vergaderingen is er een coach van dOns aanwezig als procesbegeleider. De inhoud van de vergadering is het dagelijks werk. De coach zal zich vooral richten op de dynamiek tijdens de vergaderingen. Blijft iedereen betrokken tijdens de vergadering? Ondersteunen teamgenoten elkaar of remmen ze elkaar juist af? Hoe let de voorzitter erop dat iedereen bijdraagt? Wordt iedereen even serieus genomen? Is de voorzitter echt voorzitter of bemoeit hij/zij zich inhoudelijk met de onderwerpen?
Geeft of kost de vergadering energie?

De coaching is erop gericht de positieve krachten en kwaliteiten van uw teamleden naar boven te halen. Mensen ondersteunen bij het zien van mogelijkheden in plaats van op problemen.

Bij de Team Coaching maakt dOns gebruik van de Regel van Benedictus, die erg goed bruikbaar is voor’t vergroten van de volwassenheid in een team en helderheid binnen uw organisatie.

Tarieven

Voor de ontwikkeling en uitvoering van workshops en opleidingsmodules, een voorverkenning, tussentijdse contacten met u als opdrachtgever c.q. een ander contactpersoon en de begeleiding van een team bereken ik een tarief van € 625,– per dagdeel.

Bekijk de rest van de tarieven en voorwaarden hier.

Leave a Reply