Rouwbegeleiding

dOns  biedt verschillende trajecten bij rouw:

  • Individuele rouwbegeleiding.
  • Begeleiding van een team bij terugkeer van een collega in een periode van rouw.

Gebleken is namelijk dat het voor de omgeving van iemand in rouw lastig kan zijn om de juiste houding te kiezen t.a.v. de collega in rouw. Men is bang voor het verdriet, weet niet wat te zeggen of doen, voelt zich onmachtig. Dan is het fijn om met het team samen een plan van ondersteuning te maken, waarbij het team zich afstemt op wat de collega prettig vindt. De ene persoon wil liever niet dat de hele tijd gevraagd wordt hoe het gaat, de ander vindt het wel fijn als collega’s interesse tonen. De ene persoon vindt het fijn om zelf op te starten met werkzaamheden, de ander vindt het fijn als er een collega iedere ochtend helpt met opstarten. Wanneer het team zich op deze manier voorbereid, is de kans groter dat het iemand lukt om zijn werk weer te hervatten en is het een mooi moment in de ontwikkeling van iedereen om te voelen en ervaren dat je er ook bent voor elkaar als het leven dit soort ervaringen op je weg gooien. Afscheid nemen van mensen die ons dierbaar zijn, gaan we allemaal vroeg of laat meemaken en dan is het fijn om te ervaren dat je wordt opgevangen en er begrip en ondersteuning voor je is als dit jou overkomt.

Tarieven 

Voor het voeren van individuele coachingsgesprekken hanteer ik een tarief van € 147,50,– per uur.
Wanneer u particulier coaching aanvraagt, hanteer ik een prijs van € 100,0 per uur. Mocht de prijs een belemmering zijn, is er overleg mogelijk.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van workshops en opleidingsmodules, een voorverkenning, tussentijdse contacten met u als opdrachtgever c.q. een ander contactpersoon en de begeleiding van een team bereken ik een tarief van € 625,– per dagdeel.

Bekijk de rest van de tarieven en voorwaarden hier.